KOBENA


                              KOPERASI BELIA NASIONAL BERHAD

SKIM PEMBIAYAAN PERIBADI BAI AL-INAH KOBENA (SPPK)

Skim ini memberikan kemudahan alternatif kepada kemudahaan pembiayaan yang sedia ada disamping memberi pilihan kepada peminjam untuk menuruti kehendak dan hukum syariah. Ianya beroperasi dengan memberi kemudahan pembiayaan ihsan sementara kepada anggota-anggota Koperasi Belia Nasional Berhad.
Kemudahan pembiayaan peribadi diwujudkan adalah untuk memberi kemudahan pembiayaan bagi hal-hal mustahak dan bermanfaat atau untuk mengatasi serta menyelesaikan masalah anggota yang berada dalam kesusahan dan kesulitan, di samping membantu anggota dalam menangani keperluan kewangan anggota. Kemudahan ini ditawarkan kepada anggota-anggota KOBENA yang memenuhi kriteria-kriteria di bawah :-  

Kelayakan Umum 
• Kakitangan Kerajaan, badan berkanun & GLC yg berjawatan tetap
• Pendapatan minima RM 1000.00 sebulan (gaji pokok + elaun tetap)
• Berumur 18 tahun & tidak melebihi 57 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan
• Menjadi anggota KOBENA dgn syer & fi masuk sebanyak RM 102.00
• Yuran keanggotaan bagi anggota baru sebanyak Rm 30 x 6 bulan = Rm 180
• Tanpa penjamin, blacklist CTOS & CCRIS layak tetapi tidak diisytihar muflis

Jumlah Pembiayaan
• Pembiayaan maks sehingga RM 150,000.00 (tertakluk pd kelayakan gaji).
• Atau ansuran bulanan yg tidak melebihi 60% drpd pendapatan kasar bulanan. 
• Payout 90%

Tempoh Bayaran Balik
• Maksimum 20 tahun.

Kadar Keuntungan
• Serendah 6.15% setahun

Cara Bayaran Balik
• Potongan Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA).


Ø       Setiap koperasi atau institusi pembiayaan mengkehendaki dokumen-dokumen yang hampir sama untuk pemprosesan permohonan kecuali beberapa pertambahan kecil sahaja yang perlu dirujuk dengan kami.
Ø       Bagi mengelakkan kelewatan proses atau pemulangan semula permohonan borang hendaklah di isi dengan teliti terutama tandatangan harus kemas dan sama pada setiap helaian yang memerlukan tandatangan.
Ø       Dokumen mestilah lengkap seperti yang dikehendaki dan setiap borang tertentu serta salinan dokumen juga dimestikan mendapat cop pengesahan majikan.


SEBARANG MAKLUMAT LANJUT DAN SEMAKAN KELAYAKAN SILA HUBUNGI:
ROMIE: 018-2954818
EMAIL: pinjamangomen@gmail.com