KOPKEM
Koperasi Kemas Melaka Berhad
Skim Pinjaman Al-Tawaruq
Kelayakan
·          Kakitangan kerajaan persekutuan, negeri2 & badan2 berkanun
·          Guru Kafa & Kemas Layak Memohon
·          Berumur 18 tahun ke atas & tidak melebihi 58 tahun semasa tamat pinjaman
·          Berjawatan TETAP dan gaji pokok RM700 ke atas termasuk elaun tetap
·          Bayaran balik melalui Biro Angkasa
·          Tidak melebihi kelayakan 60% potongan.
·          Tanpa Penjamin, blacklist / CTOS/CRISS/muflis masih layak memohon
·          Keahlian RM30

Kelebihan
·          Kadar Keuntungan 10%
·          Pay Out : 80%
·          Pinjaman maks sehingga RM50,000
·          Tempoh proses 7 hari.

Dokumen Diperlukan
·          Penyata Gaji ASAL Terkini
·          3 Salinan Slip Gaji 2 Bln Terdahulu
·          3 Salinan Kad Pengenalan
·          1 salinan Bil Api/Air
·          Surat Pengesahan Jawatan
·          Surat Tawaran Pelantikan.
·          Opsyen Pencen (umur 35 tahun keatas)
·          Penyata Penyelesaian Baki Pinjaman Lama (sekiranya Perlu)


Ø       Setiap koperasi atau institusi pembiayaan mengkehendaki dokumen-dokumen yang hampir sama untuk pemprosesan permohonan kecuali beberapa pertambahan kecil sahaja yang perlu dirujuk dengan kami.
Ø       Bagi mengelakkan kelewatan proses atau pemulangan semula permohonan borang hendaklah di isi dengan teliti terutama tandatangan harus kemas dan sama pada setiap helaian yang memerlukan tandatangan.
Ø       Dokumen mestilah lengkap seperti yang dikehendaki dan setiap borang tertentu serta salinan dokumen juga dimestikan mendapat cop pengesahan majikan.SEBARANG MAKLUMAT LANJUT DAN SEMAKAN KELAYAKAN SILA HUBUNGI:
ROMIE: 018-2954818
EMAIL: pinjamangomen@gmail.com